Monday, September 28, 2009

the origination of "puasa enam"...

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ibadah puasa adalah suatu amalan mulia yang amat digalakkan olehIslam. Selain puasa fardhu Ramadhan, umat Islam juga boleh melakukanibadat puasa sunat di luar bulan Ramadhan. Ada puasa sunat yangbersifat mingguan (seperti berpuasa pada hari isnin dan khamis), puasabulanan (tiga hari dalam sebulan) dan puasa tahunan (hari Arafah,‘Asyura’ dan enam hari dalam bulan Syawal).
Puasa adalah satu ibadah yang besar keutamaannya. Abu Hurairahradhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Rasulullahsallallahu’alaihiwasallam bersabda, Allah subhanahu wata’aalaberfirman (dalam hadis Qudsi):
(( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِيوَأَنَا أَجْزِي بِهِ… وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُفَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِالْمِسْكِ )) رواه مسلم.
Maksudnya: “Setiap amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa, iaadalah untuk-Ku dan Aku memberi ganjaran dengan (amalan puasa itu).”(Rasulullah menjelaskan): “Demi Allah yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, nafas orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allahberbanding wangian kasturi.” [Sahih Muslim no: 1151] Selain hadis diatas, terdapat banyak hadis lain yang menerangkan keutamaan puasasunat.
Abu Said Al-Khudri ra berkata: Rasulullah saw bersabda:
(( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنْالنَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا )) رواه البخاري.
Maksudnya: “Sesiapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, nescayaAllah swt menjauhkan mukanya dari api neraka selama 70 tahun”. [SahihAl-Bukhari no: 2840]
Di antara puasa sunat ialah puasa enam hari pada bulan Syawal.Bersempena dengan bulan Syawal ini, artikel ini akan membincangkantentang puasa sunat ini.
Dalil Puasa Sunat Enam Syawal.
Abu Ayyub Al-Ansari ra berkata: Rasulullah saw bersabda:
(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَكَصِيَامِ الدَّهْرِ)) رواه مسلم.
Maksudnya: “Sesiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dia mengiringinyadengan enam hari dari bulan Syawal maka seperti ia berpuasa sepanjangtahun.” [Sahih Muslim hadis no: 1164].
Di dalam hadis ini Rasulullah saw menyatakan bahawa puasa enam hariselepas bulan Ramadhan akan diganjari pahala seolah-olah berpuasaselama setahun.
Para ulama’ menghuraikan rahsia di sebalik ganjaran tersebut denganmendatangkan dalil bahawa setiap amalan kebaikan manusia akandiganjari sebanyak 10 kali ganda. Puasa 30 hari di bulan Ramadhandiganjari sebanyak 300 hari, manakala puasa 6 hari di bulan Syawalpula diganjari dengan 60 hari. Jika dikira jumlahnya ialah 360 hari,ia hampir menyamai jumlah hari di dalam setahun sebanyak 360 hari.Sesungguhnya Allah swt maha berkuasa untuk memberikan ganjaransebanyak mana yang dikehendaki-Nya.
Hikmah Puasa Sunat Enam Syawal.
Sebenarnya puasa enam hari ini mempunyai beberapa hikmah yang tertentudari sudut kesihatan manusia itu sendiri. Puasa selama sebulan penuhdi bulan Ramadhan antaranya menyebabkan sistem percernaan di dalambadan berehat seketika di waktu siang selama sebulan. Kedatangan bulanSyawal pula menyebabkan seolah-olah ia mengalami kejutan dengandiberikan tugas mencerna pelbagai makanan pada hari raya dan hari-hariselepasnya. Oleh kerana itulah, puasa enam ini memberikan ruangkembali kepada sistem pencernaan badan untuk berehat dan bertugassecara beransur-ansur untuk kebaikan jasmani manusia itu sendiri.
Selain dari itu, sebagai manusia yang menjadi hamba kepada Allah swt,alangkah baiknya seandainya amalan puasa yang diwajibkan ke atas kitadi bulan Ramadhan ini kita teruskan juga di bulan Syawal walaupunsekadar enam hari. Ini seolah-olah menunjukkan bahawa kita tidakmelakukan ibadat puasa semata-mata kerana ia menjadi satu kewajipantetapi kerana rasa diri kita sebagai seorang hamba yang benar-benarbersunguh-sungguh untuk taqarrub kepada tuhannya. Kerana itulah kataulama’: “Betapa malangnya orang yang hanya mengenal Allah pada bulanRamadhan, sedangakan pada bulan lain Allah swt dilupai”.

Hukum Puasa Sunat Enam Syawal.
Hukumnya adalah sunat. Berkata Imam An-Nawawi rh: “Hadis ini jelasmenjadi dalil bagi mazhab Imam al-Syafi’e, Imam Ahmad, Daud dan ulama’yang sependapat dengan mereka bahawa disunatkan berpuasa enam hari(pada bulan Syawal).
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula menganggap hukumnya makruh.Sebabnya kerana bimbang orang ramai akan menyangka ia adalahsebahagian dari puasa Ramadhan (yang wajib hukumnya) padahal iabukanlah dari puasa Ramadhan.” [Syarah Sahih Muslim 8/56]

Bilakah Dimulakan Puasa Sunat Enam Syawal?
Puasa sunat enam Syawal paling awal dimulakan pada 2 Syawal. Inikerana tarikh 1 Syawal adalah hari Eidil Fitri dan kita dilarang dariberpuasa pada hari tersebut. Abu Hurairah ra berkata:
( أَنَّ رَسُولَ اللهِ r نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِالأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ) رواه مسلم.
Maksudnya: “Nabi saw melarang puasa pada hari (Eidil) Fitri dan(Eidil) Adha.” [Sahih Al-Bukhari no: 1991].

Bagaimana Melaksanakan Puasa Sunat Enam Syawal?
Syarat dan adab bagi puasa sunat enam Syawal adalah sama seperti puasawajib pada bulan Ramadhan.

Persoalan yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama’ ialah:
1- Adakah ia dilaksanakan secara berturut-turut selama enam hari atausecara terputus?
Pandangan yang lebih tepat adalah ia boleh dilakukan secara terputus(tidak berturut-turut) asalkan jumlah enam hari dicukupkan sebelumberakhirnya bulan Syawal. Ini kerana apabila Rasulullah sawmenganjurkan puasa sunat enam hari ini, baginda menyebut bulan Syawalsecara umum tanpa memberi ketentuan hari-harinya. Maka puasa enamtersebut boleh dilaksanakan pada mana-mana hari dalam bulan Syawalasalkan bukan pada 1 Syawal dan bukan sesudah berakhir bulan Syawal.
Namun adalah lebih afdhal disegerakan pelaksanaan puasa enam Syawalberdasarkan umum firman Allah swt:
] وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاالسَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [ [آل عمران: 133]
Maksudnya: “Dan bersegeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yangbaik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (ke arahmendapatkan) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yangdisediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.” [Surah Aali Imran:133]

2- Melaksanakan Puasa Sunat Enam Syawal Sebelum Mengqadha Puasa Ramadhan.
Wujud perbincangan di kalangan para ulama’, apakah dibolehkan berpuasasunat enam Syawal jika seseorang itu memiliki hutang puasa Ramadhanyang belum diqadhanya? Ada dua pendapat ulama’ dalam masalah ini.
Pendapat Pertama: Boleh melakukannya, berdasarkan dalil bahawa Aisyahradhiallahu ‘anha pernah mengakhirkan hutang puasa Ramadhan yang perludiqadhanya hingga ke bulan Sya’ban yang akan datang. Aisyah raberkata:
( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُأَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْالنَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ r) رواه البخاري
Maksudnya: “Aku memiliki hutang puasa bulan Ramadhan. Aku tidak mampumengqadhanya kecuali pada bulan Sya’ban.” Kerana sibuk (melayani)Rasulullah saw. [Sahih Muslim no: 1146. Sahih al-Bukhari, hadis no:1950, penjelasan "kerana sibuk melayani Rasulullah saw" ialahpenjelasan salah seorang perawi hadis yang bernama Yahya bin Sa‘id.]
Para ulama’ yang mengemukakan pendapat pertama berhujah, sudah tentutidak mungkin isteri Rasulullah saw, yakni Aisyah ra, tidakmelaksanakan puasa sunat enam Syawal. Pasti beliau melaksanakannya dantindakan beliau yang mengqadha puasa Ramadhan pada bulan Sya’banmenunjukkan dibolehkan berpuasa sunat enam Syawal sekali pun seseorangitu memiliki hutang puasa Ramadhan.
Pendapat Kedua: Tidak boleh melakukannya, berdasarkan hadis yangmenganjurkan puasa sunat enam Syawal itu sendiri yang telahdikemukakan di awal risalah ini. Hadis tersebut berbunyi: “Sesiapayang berpuasa Ramadhan kemudian dia mengiringinya dengan enam haridari bulan Syawal maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun.”
Rasulullah saw mensyaratkan “berpuasa Ramadhan” terlebih dahulu,kemudian barulah “mengiringinya dengan enam hari dari bulan Syawal”.Ini menunjukkan puasa sunat enam Syawal hanya dilaksanakan sesudahseseorang itu menggenapkan puasa Ramadhannya. Jika ada puasa Ramadhanditinggalkan, ia perlu diqadha terlebih dahulu. Kemudian barulahdiiringi dengan puasa sunat enam Syawal.
Kalau diperhatikan secara teliti, pendapat yang kedua lebih rajih(kuat); Kerana ianya lebih menepati dalil puasa sunat enam Syawal itusendiri. Selain dari itu, membayar hutang yang wajib hendaklahdidahulukan dari memberi sedekah yang sunat. Ini disokong dengan ayat133 surah Aali Imran yang dikemukakan sebelum ini, yang menganjurkankita untuk menyegerakan amal kebajikan. Sudah tentu amal yang wajiblebih perlu disegerakan daripada amal yang sunat.
Namun, sekiranya seorang itu tidak berkesempatan (disebabkan keuzuran)untuk melakukan qadha kemudian berpuasa enam dan dia berkeyakinan akansempat mengqadhakannya sebelum Ramadhan tahun berikutnya, makapendapat yang pertama boleh diterima, berdasarkan apa yang dilakukanoleh Aisyah ra.
Menurut Imam An-Nawawi rh, Mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafie,Ahmad dan jumhur salaf dan khalaf mengatakan: “Qadha puasa Ramadhanbagi mereka yang berbuka kerana uzur seperti kedatangan haid danmusafir, maka kewajipan mengqadhanya adalah secara bertangguh (‘alaat-tarakhi), tidak disyaratkan qadha terus apabila bolehmelakukannya”. [Syarah Sahih Muslim 8/22].
قال النووي في شرح مسلم: “وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَةوَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير السَّلَف وَالْخَلَف: أَنَّ قَضَاءرَمَضَان فِي حَقّ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ يَجِب عَلَىالتَّرَاخِي، وَلا يُشْتَرَط الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي أَوَّلالإِمْكَان.”
Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini: “Sesiapa yang tertinggal puasaRamadhan, sunat dia mengqadhakannya secara berturut-turut dan makruhbagi orang yang ada qadha Ramadhan melakukan puasa sunat”. [MughniAl-Muhtaj 2/181 cet, Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut].

3- Menggabungkan puasa qadha dan puasa enam.
Di antara persoalan yang sering timbul sekitar puasa enam ialah adakahharus menggabungkan di antara dua puasa iaitu puasa qadha dan puasaenam hari di bulan Syawal. Adakah diganjari dengan kedua-dua pahalatersebut dengan puasa yang satu?
Persoalan ini berlaku khilaf di kalangan ulama’, sebahagiannya yangberpendapat tidak boleh mencampurkan niat puasa sunat dengan puasafardhu yang lain atau dengan puasa sunat yang lain, sekiranyadilakukan maka puasanya itu tidak sah, tidak bagi yang fardhu dantidak bagi yang sunat.
Ada dikalangan ulama’ Syafi’iyyah berpendapat bahawa ganjaran puasaenam tetap akan diperolehi apabila seseorang berpuasa qadha sekalipunia tidak berniat menggabungkan kedua-duanya, namun pahala yangdiperolehi kurang daripada seorang yang berpuasa kedua-duanya secaraberasingan. [Lihat: Hasyiah Asy-Syarqawi ‘Ala Tuhfah At-Tullab 1/428,cet, Darul Ma'rifah, Fatawa Al-Azhar 9/261 Al-Maktabah Asy-Syamilah]
Al-Khatib Asy-Syarbini berkata: “Jika seseorang berpuasa qadha ataupuasa nazar atau puasa sunat yang lain di bulan Syawal, adakah diamendapat pahala sunat (Syawal) atau tidak? Saya tidak mendapatipendapat ulama’ yang menyebut tentangnya, dan yang zahirnya adalahdapat pahala tersebut (pahala puasa yang diniatinya). Namun, dia tidakmendapat pahala sebagaimana yang disebut oleh hadis yang menerangkantentang kelebihan puasa enam tadi, khasnya mereka yang tertinggalpuasa Ramadhan kemudian berpuasa pada bulan Syawal. Ini kerana merekatidak memenuhi maksud hadis tersebut (menyempurnakan puasa Ramadahankemudian diikuti dengan puasa enam)”. [Mughni Al-Muhtaj 2/184 cet,Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut]
Setelah dikaji, pandangan ulama’ yang membolehkan puasa dua dalam satuini, tidak bersandarkan mana-mana dalil al-Qur’an dan al-Sunnah.Mereka juga mengatakan amalan ini hanya mendapat pahala keranakebetulan berpuasa qadha dalam bulan Syawal, sama seperti pahala sunattahiyyatul masjid dengan solat fardhu (orang yang terus melakukansolat fardhu apabila masuk ke dalam masjid akan mendapat juga pahalasunat tahiyyatul masjid). Wallahu a’lam.
Oleh itu, lakukanlah dua ibadat puasa ini (fardhu dan sunat) secaraberasingan, kerana sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah SWT,memperbanyakkan amalan taqarrub dengan memisahkan di antara yangmenjadi kewajipan dengan yang menjadi galakan (sunat) tentulah lebihmenunjukkan kesungguhan diri sebagai seorang hamba yang mencarikeredhaan Tuhannya. Ini juga lebih berhati-hati (ahwat) dalam ibadat,serta melakukan ibadat dengan yakin adalah lebih utama (aula), keranaada pendapat ulama’ mengatakan tidak boleh mencampurkan niat puasasunat dengan puasa fardhu yang lain atau dengan puasa sunat yang lain.
Sebagai kesimpulan, puasa sunat semata-mata kerana Allah (bukan keranasakit atau ingin berdiet) mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allahswt dan sangat digalakkan oleh Rasulullah saw.
Sebagaimana yang diketahui semua amalan sunat adalah sebagai penampalkepada mana-mana kekurangan dalam amalan fardhu. Puasa enam hari padabulan Syawal ini pula thabit dari sunnah Rasulullah saw. Sepatutnyalahkita mengambil peluang ini untuk berpuasa enam hari pada bulan Syawal.
Sempurnakan dahulu qadha beberapa hari yang tertinggal, kerana kitatidak tahu apakah hayat dan kesihatan yang ada akan berterusansehingga kita dapat menunaikannya di masa hadapan.
Bagi orang yang tidak sempat melakukan puasa sunat kerana sibuk denganpuasa wajib diharapkan Allah swt akan memberi ganjaran berdasarkanniat dan azamnya. Sebagaimana sabda Nabi saw:
(( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَيَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا )) رواه البخاري.
Maksudnya: “Apabila seorang hamba Allah sakit atau musafir (beliautidak dapat melakukan amalan yang biasa dilakukannya) maka dituliskanbaginya pahala seperti amalan yang biasa dilakukannya sewaktu tidakbermusafir dan sewaktu sihat” [Sahih Al-Bukhari no. 2834]
Semoga kita semua diberi taufiq dan hidayah oleh Allah swt ke jalanyang di redhai-Nya serta dapat melaksanakan ibadah puasa enam hari dibulan Syawal ini dengan sempurna. Seterusnya kita dimasukkan ke dalamgolongan orang yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Aamin.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين.
Abu Anas Madani, Pondok Sungai Durian.

No comments:

Post a Comment